software, hardware, webdesign, servis, počítačové sítě

Helios ceník balíčků

Rozjeďte své podnikání s cenově zvýhodněnými komplety – balíčky

Díky jedinečné modulární koncepci produktových balíčků s možností doplnění o další specializované moduly dostanete celé řešení přesně odpovídající Vašim potřebám jako jeden otevřený softwarový produkt, ke kterému nepotřebujete žádné drahé servisní firmy. Každý balíček obsahuje adresář odběratelů a dodavatelů.

Balíček Popis CENA
Helios Red Komplet Kompletní balíček s nejširším výčtem modulů, který roste spolu se zákazníkem – 5 variant dle omezení finančním limitem* pro každý modul.

Obsahuje moduly: Účetnictví nebo Daňová evidence, Bankovní operace, Kniha faktur a pokladna, Fakturace, Skladová evidence, Nákup a prodej, Zakázky, Majetek, Zápočty, Upomínky a penalizace, Obchodní partneři, Maloobchodní pokladna, Kniha jízd (jedno vozidlo), Mzdy a personalistika. Určeno pro síťový provoz. Verze bez omezení obsahuje 6 současných přístupů.

0,2 M obrat*
ZDARMA
 

1 M obrat*
2 300 Kč

3 M obrat*
4 300 Kč

5 M obrat*
14 300 Kč

bez limitu
58 300 Kč

Helios Red Ekonomika Balíček ekonomických modulů. Vhodné pro firmy z oblasti služeb a obchodu.

Obsahuje moduly: Účetnictví nebo Daňová evidence, Bankovní operace, Fakturace, Majetek, Obchodní partneři, Mzdy a personalistika do 25 výplat, Kniha jízd (jedno vozidlo). Určeno pro síťový provoz.

bez limitu
18 300 Kč
Helios Red Účtárna Balíček určený výhradně pro účetní a daňové kanceláře podnikající na základě živnostenského oprávnění k tomuto účelu.

Obsahuje moduly: Účetnictví, Daňová evidence, Bankovní operace, Fakturace, Majetek, Mzdy a personalistika do 25 výplat, Kniha jízd (jedno vozidlo) + nadstandard Rozšířená definice vlastních výkazů. Obsahuje 2 současné přístupy. Určeno pro síťový provoz.

bez limitu
8 300 Kč

(neobsahuje moduly: Majetek a Mzdy) 

bez limitu
19 300 Kč

Helios Red Maloobchod Balíček vhodný především pro prodejny nebo přidružené maloprodeje, možno s vlastním vedením účetnictví.

Obsahuje moduly: Účetnictví nebo Daňová evidence, Bankovní operace, Kniha faktur a pokladna, Fakturace, Skladová evidence, Maloobchodní pokladna, Kniha jízd (jedno vozidlo). Určeno pro síťový provoz.

bez limitu
10 300 Kč
(neobsahuje moduly: Účetnictví/Daňová evidence, Bankovní operace) 

bez limitu
15 300 Kč

Helios Red Velkoobchod Balíček vhodný např. pro sklady, velkosklady a obchodní firmy s velkým skladem materiálu, zásob a zboží, které si mohou vést i účetnictví.

Obsahuje moduly: Účetnictví nebo Daňová evidence, Bankovní operace, Kniha faktur a pokladna, Fakturace, Skladová evidence, Nákup a prodej, Kniha jízd (jedno vozidlo). Určeno pro síťový provoz.

bez limitu
10 300 Kč
(neobsahuje moduly: Účetnictví/Daňová evidence, Bankovní operace) 

bez limitu
15 300 Kč

Systém lze dále snadno rozšiřovat o další moduly nebo funkce podle aktuálních potřeb firmy.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

*PODMÍNKY a upřesnění k balíčkům, definice finančních limitů

  • V ceně modulů a balíčků je zahrnuto jádro systému, které obsahuje adresář firem, síťovou verzi a dvě úrovně členění (v účetnictví čtyři).
  • Balíčky jsou dodávány bez nadstandardních funkcí.
  • Ceny a složení balíčků je neměnné – nelze je prodávat po částech ani vyměnit jeden modul za jiný.
  • Balíčky (mimo Kompletu) lze rozšířit o další modul nebo nadstandardní funkce. Balíček Komplet lze rozšířit jen o funkce, ne o modul.
  • Multilicenci lze přikoupit pouze na celý balíček. V případě dokoupených modulů na tyto dokupy i samostatně.
  • Přechod z jednoho balíčku na jiný je dán rozdílem ceny, minimálně však administrativním poplatkem.
  • V případě přechodu na nový balíček z balíčku, ke kterému již byly dokoupeny funkce, se převedou i tyto funkce. V případě, že nový balíček neobsahuje některé modul(y) původního balíčku, tento modul(y) nejsou předmětem převodu.
  • Přechod za cenu rozdílem je možný za předpokladu zaplacené systémové podpory. V opačném případě se k ceně rozdílem připočítává administrativní poplatek.
  • Administrativní polatek činí 3000,- Kč bez DPH.

Balíčky Komplet – definice limitů:

Limit se počítá za kalendářní nebo fiskální rok vždy od jeho počátku.

Účetnictví

Součet obratů strany DAL účtů třídy 6 (výnosových účtů). V aplikaci Helios Red lze zjistit např. v sestavě:
Vybrat Přehledy/Stav vybraného účtu, zadat období celý rok a do „Třída, skupina, účet“ zadat 6.

Daňová evidence

Součet všech příjmů v pokladním deníku bez počátečních stavů banky a pokladny. U plátců DPH jde o částky bez DPH. V aplikaci Helios Red lze zjistit např. v sestavě:
Vybrat Přehledy/Přehled dokladů, v generátoru zařadit sloupce „Příjem Kč“ a „DPH Kč“ (pouze u plátců DPH), kontroluje se rozdíl těchto hodnot. Ještě je nutné odečíst počáteční stavy (kód 99).

Sklad

Úhrn prodejních cen ze všech výdejek, ceny jsou bez DPH po započtení případných přirážek a slev. V aplikaci Helios Red lze zjistit např. v sestavě:
Vybrat Přehledy/Obratová soupiska zásob, v generátoru zařadit sloupec „Prodej v Kč“.

Mzdy

Úhrn hrubých mezd za kalendářní rok. V aplikaci Helios Red lze zjistit např. v sestavě:
Vybrat Roční zpracování/Roční rekapitulace/Celková, řádek Hrubé + ost.

Majetek

Celková hodnota dlouhodobého majetku v zůstatkových účetních cenách a celková hodnota drobného majetku v pořizovacích cenách. Není zahrnuta hodnota vyřazeného majetku. V aplikaci Helios Red lze zjistit např. v sestavě:
Dlouhodobý majetek/ Karty, funkce „Souhrnné informace“ (F3), údaj „zůstatková cena účetní – majetek v používání“ + Drobný majetek/ Karty, funkce „Souhrnné informace“ (F3), údaj „pořizovací cena – majetek v používání“.

Helios – SILVER PARTNER
Helios – SILVER PARTNER
Authorised Education Reseller
Authorised Education Reseller
JTV CZ HP Partner Program 2013
JTV CZ HP Partner Program 2013
Acer Synergy Silver Partner
Acer Synergy Silver Partner
Singulis s.r.o.
Singulis s.r.o.